Espai educatiu

Corriols és un nou espai educatiu per a nens i nenes de 2 a 5 anys. Un projecte que neix de la il·lusió de crear un ambient de convivència i aprenentatge on els infants siguin acompanyats amb una mirada amorosa i respectuosa. Volem crear un entorn càlid, de confiança i seguretat, on els nens puguin desenvolupar-se seguint la seva curiositat innata i les seves motivacions, donant espai a l’autonomia i l’autoregulació com a motor en el seu camí.

«Un dels principals objectius de l’educació ha de ser ampliar les finestres per les quals veiem el món.»

Arnold Glasow